صفحه اصلي > اداره تحصیلات تکمیلی > خدمات دانشجویی > شرح وظایف  
شرح وظایف

1. وام دانشجویی (دکتری - کارشناسی ارشد )

2.بررسی وضعیت نظام وظیفه

3.بررسی وضعیت دانشجویان اتباع خارجی

4. صدور کارت دانشجویی

5. بررسی پرونده دانشجویان جهت ارسال به فارغ التحصیلان

6. کمیته تخلفات دانشجویی

 

دانشگاه پیام نور استان قم
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده