• جدول زمانبندی تشکیل پرونده فیزیکی (ثبت نام حضوری)پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 97
    جدول زمانبندی تشکیل پرونده فیزیکی (ثبت نام حضوری)پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 97

  • قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97
    قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 جزئیات و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 97

  • شروع برنامه کلاسی نیمسال اول مهرماه98-97
    کلیه کلاسهای حضوری از تاریخ 14 مهرماه طبق روز و ساعت اعلامی برگزار خواهد شد .

دانشگاه پیام نور استان قم
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده