صفحه اصلي > اداره تحصیلات تکمیلی > امتحانات > برنامه امتحانات جامع > امتحان جامع آبان 1396 
امتحان جامع آبان 1396

آزمون جامع دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی  آبان 1396 در تاریخ 1396/8/29 برگزار می گردد.

دانشجویان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ 1396/08/15 برای ثبت نام به خانم بخشی مراجعه نمایند.

دانشگاه پیام نور استان قم
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده