شرح وظایف

 

شرح وظایف

کارشناس برنامه ریزی و آموزش الکترونیکی تحصیلات تکمیلی

 ( ارشد و دکتری ) استان قم

 

1-     برگزاری کلاس های الکترونیکی  ارشد

 

2-     برنامه ریزی نحوه ارائه دروس (شامل معرفی استاد، زمانبندی برگزاری کلاس، محل برگزاری) در هر ترم برای دانشجویان الکترونیکی و حضوری

 

3-     پاسخگویی و رفع مشکلات فنی اساتید، دانشجویان مجازی فقط و فقط از طریق صندوق پستی سامانه آموزش مجازی دانشگاه پیام نور و یا استفاده از بخش ارتباط با کارشناس پرتال تحصیلات تکمیلی

Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم